Login

Register

Login

Register

روش رمزگذاری ماشین روتور چیست ؟

ماشین روتور( Rotor Machine ) یک روش کلاسیک رمزگذاری متقارن می‌باشد .

ما می خواهیم در این مقاله درباره کارکرد این ماشین مطالبی را به شما بگوییم .

این ماشین از چند سیلندر تشکیل شده است که تصویر آن را در شکل پایین مشاهده می‌کنید .

تصویر ماشین روتور
نحوه عملکرد ماشین روتور

تصویر بالا نحوه عملکرد ماشین روتور به ازای دو حرف یکسان در دو مرحله پشت سر هم را نشان می‌هد.

با ورود یک حرف، مسیر از سیلندر یک به سیلندر 2 و الی آخر ادامه پیدا می‌کند و حرف رمز به‌دست می‌آید.

سیلندر سمت راست با هر حرف، یک چرخش به پایین انجام می‌دهد. وقتی 26 چرخش انجام شد، سیلندر سمت چپیِ آن یک چرخش انجام می‌دهد. این عمل برای سیلندرهای دیگر از راست به چپ تکرار می‌شود .

مثلا مطابق قسمت الف تصویر بالا، ورودی A با کد اسکی 24 در سیلندر اول از مکان اول به مکان بیست و پنجم که با 24 مشخص شده می‌رود، سپس در سیلندر دوم از مکان بیست وپنجم به مکان هجدهم که با 24 مشخص شده و در نهایت در سیلندر سوم از مکان هجدهم به مکان دوم که با 18 مشخص شده منتقل می‌شود.

پس خروجی B خواهد بود یعنی B رمز شده A است. باتوجه به اینکه با رمز یک حرف، سیلندرسوم یک واحد می‌چرخد (در جهت فلش حرکت )، اگر یک بار دیگر حرف A رمز شود، این دفعه خروجی E خواهد بود ( قسمت ب تصویر بالا ).

عمل رمز گشایی نیز به طور معکوس انجام می‌شود.

از نمونه‌های این ماشین می‌شود به ماشین رمزگذاری انیگما اشاره نمود که در جنگ جهانی دوم از آن استفاده می‌شد و شکل این دستگاه به شکل تصویر زیر می‌باشد .

تصویر ماشین رمزگذاری انیگما که در جنگ جهانی دوم از آن استفاده می‌شد.